HOME
EMAIL


Odlučovače tuků

Odlučovače tuků

POUŽITÍ:

Odlučovače tuků - jinak také lapoly - slouží k zachycení a odstranění tuků a olejů z odpadních vod. Odlučovač tuků je celoplastová nádoba ( hranatá nebo válcová ), kterou lze umístit dle potřeby volně v prostoru ( např. suterén, sklepní prostor ) nebo v terénu před zaústěním odpadního potrubí do kanalizace nebo ČOV. 

Jsou určeny pro restaurace, jídelny, kuchyně, masné výrobny a podobné provozy, kde dochází k znečištění odpadní vody tukem.

POPIS:

Odpadní voda s obsahem tuků natéká přívodním potrubím do prvního stupně, kde se usadí jemný kal a dochází ke gravitačnímu odloučení tuků na hladinu. Předčištěná voda dále odtéká přes nornou stěnu do výtoku, který je napojen na kanalizaci. Odlučovač tuků je opatřen odvětrávacím potrubím a revizní šachtou osazenou ve víku nádrže. 

DOKUMENTACE:

K výrobku je dodávána následující dokumentace:
•    Osvědčení o vodotěsnosti a nepropustnosti
•    Záruční list
•    Prohlášení o shodě
•    Provozní řád 

VOLBA VELIKOSTI:

Vhodnou velikost lapátu tuku volíme podle průtoku v l/s, nebo podle množství zpracovávaných jídel za den.  


CENY A TYPY ODLUČOVAČŮ TUKŮ: